Nedozvoljenost sporazuma o stvarnoj nadležnosti - čan 65. stav 1. ZPP - varijanta 2


Ustupanje višem sudu - član 23. stav 1. tačka 7. Zakon o uređenju sudova i član 17. stav 1. u vezi člana 403. stav 3. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: