Nedozvoljenost sporazuma o stvarnoj nadležnosti - čan 65. stav 1. ZPP - varijanta 1


Ustupanje osnovnom sudu - član 22. stav 2. Zakona o uređenju sudova:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ___________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE