Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe

- član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP - varijanta 1


Nedozvoljavanje objektivnog preinačenja tužbe u postupku povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP, u vezi člana 460. stav 4. ZPP i člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenjuGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE