Naredba za privremeno oduzimanje predmeta 

Član 82. u vezi sa članom 84. ZKP

Ki. br.__________


VIŠI SUD u ___________________, istražni sudija ____________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________________ iz ______________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 4. u vezi stava 3. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana _________________ godine,


N A R E D B U
I.         PRIVREMENO SE oduzima dokumentacija iz ______________, iz _______________, i ______________ iz _____________ i to:


         - celokupna dokumentacija o poslovanju _________________ vlasništvo okrivljenog _______________, iz _____________, i celokupna dokumentacija o poslovanju oštećene _____________ u _____________ za period od ____________________.II.        Privremeno oduzimanje ove dokumentacije izvršiće pripadnici MUP RS SUP __________- OUP ___________ koji će prilikom dolaska u službene prostorije ____________________ u ___________ odnosno u službene prostorije preduzeća _____________________ u ____________ po jedan primerak ove naredbe uručiti ovlašćenim predstavnicima pomenutog preduzeća koje zateknu u tim preduzećima na dan pristupanja izvršenju ove naredbe.III.        Pripadnici OUP _____________________ prilikom oduzimanja ove dokumentacije naznačiće pojedinačno za svako od ovih preduzeća gde je dokumentacija pronađena, ista će biti popisana, a ako to ne bude moguće spisi će se staviti u omot i zapečatiti na koji omot predstavnici ____________________ u ________________ odnosno preduzeća ______________________________ mogu staviti svoj pečat i ta lica će biti pozvana da prisustvuju otvaranju omota u prostorijama Okružnog suda u ________________.IV.        Predstavnici preduzeća ___________ i ___________ dužni su da ove predmete predaju pripadnicima OUP ______________ koji postupaju na zahtev Okružnog suda u _________, a ako to odbiju biće kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od ______ dinara.