Naredba za dovođenje svedoka

Član 108. ZKPK ____________


____________________ Sud u ___________________, na osnovu člana 108. stav 1. Zakona o krivičnom postupku (ZKP)


N A R E Đ U J E

Da se ________________________________, iz ____________________, sa stanom u Ulici ______________________________ broj __________, kao - svedok, zbog krivičnog dela ___________________________________________________________________ iz člana ________________________________________________________________