Naredba za dovođenje okrivljenog

Član 135. ZKPK _____________


_______________ Sud u _________________, na osnovu člana 135. stav 1. Zakona o krivičnom postupku (ZKP)

N A R E Đ U J E

Da se ________________________________, iz ____________________, sa stanom u Ulici ____________________________ broj _______, zbog krivičnog dela ___________________

________________________________________ iz člana ____________________________ __________________________________