Molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust


Član 522. ZKP


VIŠEM SUDU  _____________________


PREDMET: Molba za puštanje na uslovni otpust


Presudom Višeg suda u ____________ K _____/____ od ____________ godine osuđen sam na ______ godine, a presudom Apelacionog suda u ________ KŽ __________ od __________ godine na ____ godine i ____ meseci zatvorske kazne za krivično delo ___________________ član _____ Krivičnog zakonika (KZ). U kaznu mi je uračunato vreme provedeno u pritvoru od _______________ godine do ______________ godine. Istek kazne predviđen je za _________ godine. Svoju kaznu prihvatam kao realnu i ni u jednom trenutku ne umanjujem svoju krivicu. Vreme provedeno na izdržavanju kazne, kao i radno angažovanje i slobodne aktivnosti, doprineli su mojoj resocijalizaciji, što će verovatno potvrditi mišljenje službe za prevaspitanje.


Trenutno sam radno angažovan kao kurir. Trudim se da svoje obaveze ispunjavam korektno, disciplinovan sam i nisam kažnjavan. Smešten sam u __________ paviljon poluotvoreno - otvoreno odeljenje. Sa porodicom održavam redovan kontakt, a na vikende odlazim i kod oca i kod majke, jer su mi roditelji razvedeni. Do momenta kada sam došao na izdržavanje kazne, živeo sam sa majkom i dve polusestre. Majka mi se leči od alkoholizma, pa nije u stanju da se kompletno stara o sebi i mojim sestrama, tako da ja odavde, koliko mogu, pomažem i brinem o njima. Osećaj krivice ne jenjava, i svakog dana se zapitam zar sam mogo biti tako nezreo i nepromišljen da svojom nesmotrenošću oduzmem jedan mladi život koji mi je toliko značio, davao podršku i pomagao da prebrodim životne probleme koji su bili aktuelni. Osećaj krivice i neizmeran bol i patnju ću nositi kroz čitav život.


Sve ovo što proživljavam, garancija je da ću ubuduće biti promišljeniji i da delo, ni u kakvom slučaju, neću ponoviti. Stoga vas molim da moju molbu razmotrite i donesete pozitivno rešenje.