Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP - varijanta 3


Prigovor mesne nenadležnosti istaknut u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 462. stav 2. ZPP i član 49. stav 4. ZIO:


Razlika između mesne nadležnosti u parničnom i izvršnom postupku - opšta mesna nadležnost po sedištu tuženog pravnog lica - član 40. stav 2. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___