Mesna nenadležnost – član 19. stav 3. ZPP - Varijanta 5Isprava o sporazumu priložena uz prigovor nenadležnosti

ili odgovor na tužbu – član 65. stav 4.
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: