Izveštaj o izvršenom pretresanju stana i drugih prostorija bez naredbe 

Član 81. stav 5. ZKP

Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                           ____Br.____

Sekretarijat u______________________

_________________________________

Broj _____________________

______________ 20__ godine


___________________ javnom tužiocu u ___________________

Istražnom sudiji ____________ suda u ______________
Na osnovu člana 81. stav 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) dostavljamo vam sledeći

I Z V E Š T A J 


O IZVRŠENOM PRETRESANJU STANA I DRUGIH PROSTORIJA 

BEZ NAREDBE 

(na osnovu člana 81. ZKP)
Ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u ____________________________________,

dana ____________ u vremenu od _______ do _________ časova, na osnovu člana 81. stav 1. ZKP, bez naredbe suda, ušla su u stan i druge prostorije _____________

___________________________________  _______________________________   

  (prezime i ime fizičkog - naziv pravnog lica)      (JMBG fizičkog – reg. broj pravnog lica)

u ____________________, opština ___________, ulica ___________________, broj ___, a iz razloga:1) držalac stana je to tražio