Izmena i proširenje optužbe 


Član 341. stav 3. ZKP


          Republika Srbija


________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________


___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


           

_____________________
Vraćamo Vam spise predmeta K. Br. _____ protiv ________________ zbog krivičnog dela ___________ iz člana_____, i u smislu člana 341. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), u roku od _________  (koji odredi sudeći sudija) PODNOSIM  IZMENJENU / PROŠIRENU O P T U Ž N I C U*1

12


Protiv:


Okrivljenog ________________, _________, ______________, _______, _______________

                       ime i prezime        nadimak      ime oca i majke,   rođenje,     datum rođenja

____________, ____________, ____________, __________  ___________ _____________ 

 mesto rođenja,   matični broj,    broj lične karte,   izdate od    ili broj putne ispr.,  izdate od

___________________________________,________,_________,_____________,________

prebivalište-boravište;  mesto,  ulica, naselje, opština, državljanstvo, zanimanje,

_____________, _________, _________________________, _________________________