Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP) posle delimične presude i ukidanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u obavezujućem delu - član 465 stav 1 ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće:


REŠENJE

       

I -        SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU za deo glavnog duga od _____________ dinara, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od ______________ godine do isplate, i troškovima izvršenja u iznosu od __________dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u tom delu.