Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP)

i ukidanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u obavezujućem delu

- član 465 stav 1 ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO - Varijanta 5Nemogućnost prenošenja punomoćja na nekvalifikovanog punomoćnika - član 89. tačka 3. i član 85. st. 1. i 2. ZPP i advokatski pripravnik kao zamenik – član 88. stav 3. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće: