Fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP) u privrednom sporu male vrednosti (član 487. stav 1. ZPP) i ukidanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u obavezujućem delu - član 465 stav 1 ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat _________________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće: