Dostavljanje zaključka o upućivanju na parnicu

- član 117. stav 1. Zakona o stečaju

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: