Dostavljanje zaključka o upućivanju na parnicu

- član 117. stav 1. Zakona o stečaju - varijanta 2


Procesna situacija u kojoj je osnovni sud  doneo rešenje o nastavku postupka i oglasio se stvarno nenadležnim, bez zaključka stečajnog sudije o upućivanju na parnicu:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ____________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužilaca: 1. ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________ 2. ____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________ protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _________________ advokat iz ________________, radi _______________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, izvan ročišta, dana ________________godine, doneo je: