Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor - u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - varijanta 1b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

NADLEŽNOM ORGANU _______________________

                                    (navesti me strane države)