Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor

- u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - Varijanta 1c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć

ul. Nemanjina br. 22 - 26. Beograd