Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor

- u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - Varijanta 1b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
NADLEŽNOM ORGANU _______________________

                                    (navesti me strane države)


PREDMET: ZAMOLNICA ZA PRAVNU POMOĆ