Dostavljanje punomoćja ili naknadnog odobrenja – član 91. stav 2. ZPP

– posle uređenja tužbe u pogledu stranačke sposobnosti – član 80. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___