Dostavljanje prvostepene presude u inostranstvo - član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE       PREDMET: DOSTAVLJANJE ZAMOLNICE ZA PRAVNU POMOĆ

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć