Dostavljanje drugostepene presude u inostranstvo - član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE       PREDMET: DOSTAVLJANJE ZAMOLNICE ZA PRAVNU POMOĆ

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju