DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE U INOSTRANSTVO - spor male vrednosti

- član 133. stav 1. ZPP - Varijanta 2c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć

ul. Nemanjina br. 22 -26. Beograd