DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE U INOSTRANSTVO - spor male vrednosti

- član 133. stav 1. ZPP - Varijanta 2a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca __________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana ______ godine, doneo je:REŠENJE