DOSTAVLJANJE POZIVA ZA PRVO ROČIŠTE za glavnu raspravu

u inostranstvo - redovni spor

- član 133. stav 1. ZPP - Varijanta 1b

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)