Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. ZPP - Varijanta 2c


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE (tuženi ima prebivalište u inostranstvu):GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć