Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. ZPP - Varijanta 2b


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE (tuženi ima prebivalište u inostranstvu):GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

NADLEŽNOM ORGANU _______________________

                                    (navesti me strane države)