Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. i član 475. stav 3. ZPP - Varijanta 1c


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE I TUŽBE SA PRILOZIMA

(tuženi ima sedište u inostranstvu)GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć