Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. i član 475. stav 3. ZPP - Varijanta 1a


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE I TUŽBE SA PRILOZIMA

(tuženi ima sedište u inostranstvu)GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca _____________________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________________________________________, advokat iz ______________________________________________________, protiv tuženog __________________________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: