Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

- član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2c


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE (tuženi ima prebivalište u inostranstvu)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju