Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

- član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2a


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE (tuženi ima prebivalište u inostranstvu)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: