Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. i član 475. stav 3. ZPP - varijanta 1b


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE I TUŽBE SA PRILOZIMA

(tuženi ima sedište u inostranstvu)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
NADLEŽNOM ORGANU _______________________