Dopis predsednika veća - sudije kojim traži da se uredi optužnica 


Član 267. stav 2. ZKP


Republika Srbija 

OSNOVNI SUD u _____________

K. br. ______/______

________________ godine

____________Advokat _______________________

_____________________

Ulica ________________ broj _____
__________________, iz _____________, čiji ste Vi punomoćnik, u svojstvu oštećenog kao tužioca podneo je ovom sudu optužnicu od ___________________ godine protiv okrivljenih 1)____________________ i 2)____________________, obojice iz _______________ i 3)_________________, iz _________________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ).


Postupajući u smislu odredbe člana 267. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) ispitujući podnetu optužnicu nalazim da ista nije propisno sastavljena radi čega Vam se optužnica vraća, da u roku od ___ dana od dana prijema ovog akta otklonite uočene nedostatke.


Prvo: u smislu odredbe člana 266. stav 1. tačka 1. ZKP optužnica treba da sadrži, između ostalog, i lične podatke okrivljenih, što u ovoj optužnici očigledno nedostaje, mada je istraga sprovedena;