Dopis kojim se zahteva uređenje podneska 


Član 171. stav 3. ZKP
Republika Srbija 

VIŠI SUD U ________________ 

Ki. br. _____

________________ godine

OŠTEĆENOM KAO TUŽIOCU _____________________________


_____________ br._____
U vezi Vašeg "predloga za sprovođenje istrage" protiv okrivljenog ________________ i  ________________, zbog krivičnog dela iz člana 364. stav 3. Krivičnog zakonika (KZ), obaveštavate se da je Vaš podnesak nerazumljiv tako da se po njemu ne može postupiti.


Naime u smislu člana 242. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) zahtev za sprovođenje istrage treba da sadrži: ime lica protiv koga se zahteva sprovođenje istrage, opis dela iz koga proizilaze zakonska obeležja krivičnog dela, zakonski naziv krivičnog dela, okolnosti iz kojih proizilazi osnovanost sumnje i postojeći dokazi.