DOPIS DRUGOSTEPENOM SUDU

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


PRIVREDNOM APELACIONOM SUDU

BEOGRAD