DOPIS DRUGOM VEĆU ISTOG SUDA


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


PREDSEDNIKU ________ P VEĆA